38. GENEL KURUL

Değerli Üyemiz,

Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü’nün (ATİK) “38 ‘inci Olağan Genel Kurul Toplantısı” aşağıdaki gündem kapsamında, 1 inci toplantı 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10:00’ da Atik Salonda, yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde 2 nci toplantı 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

ATİK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yoklama,

2. Divan Teşkili,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Divan’a Genel Kurul tutanaklarını hazırlamak ve imzalamak üzere yetki verilmesi,

4. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. 2020 yılı Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6. 2020 yılı Danışma Kurulu ve Sicil Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

8. Taslak bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

  • Yeni üye kaydı, adedi ve tesis katılım bedelinin belirlenmesi,
  • Yıllık üye aidatının ve gecikme ceza oranının belirlenmesi,
  • Taslak bütçenin görüşülmesi,

9. ATİK organlarının seçimi,

  • Yönetim Kurulu,
  • Denetleme Kurulu,
  • Disiplin Kurulu,
  • Sicil Kurulu,

10. Dilek ve temenniler,

11. Kapanış.